Reviewers 2020

The editorial team greatly appreciates the reviewers who have dedicated their considerable time and expertise to the journal’s rigorous editorial process over the past 12 months, regardless of whether the papers are finally published or not. The editors would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for their generous contribution in 2020.

GS. TS Trần Linh Thước

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Hoàng Chương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  TP. HCM

TS Trần Thị Kim Anh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  TP. HCM

PGS.TS Lê Thị Thủy Tiên

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TS Trịnh Ngọc Nam

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

TS. Lê Tiến Dũng

Viện Khoa học Vật liệu  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Trần Thanh Hương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Dương Tấn Nhựt

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PG. TS. Trương Thị Bích Phượng

Trường Đại học Sư phạm Huế

PGS.TS Nguyễn  Phương Thảo

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

PGS.TS Mai Đình Trị

Viện Công nghệ Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Trần Văn Mẫn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Hồ Phạm Mỹ Phương

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

PGS.TS Huỳnh Kim Lâm

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

TS. Kiều Duy Thông

Trường Đại học Mỏ Địa chất

PGS. TS. Nguyễn Đại Hải

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Trần Hà

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâm

Phân viện Điện tử- Tin học và Tự động hóa TP. HCM

PGS.TS Đỗ Quang Bình

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

GS. TS. Phan Thị Tươi

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 TS. Nguyễn Thị Lê Thanh

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

PGS, TS Quản Thành Thơ

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TS Cao Phạm Thanh Tùng

Viện Công nghệ Hóa học  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS Nguyễn Hoàng Duy

Viện Công nghệ Hóa học  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS Nguyễn Thành Danh

Viện Công nghệ Hóa học  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS Nguyễn Đức Duy

 Công ty Intertek

TS Phan Dương Ngọc Châu

Công ty Adidas

TS. Phạm Kim Phương

Trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn

PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS Trần Thị Huyền Trang

Department of Molecular Biology, Tran Hung Dao Hospital

TS. Lương Thị Mỹ Ngân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS Nguyễn Trọng Bình

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM

PGS.TS Phạm Trung Hiếu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS Bùi Thị Luận

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS Đỗ Văn Nhuận

Trường Đại học Mỏ Địa chất

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Cao Thanh Tình

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

PGS.TS Đái Thị Xuân Trang

Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Quốc Hải

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

PGS.TS Trần Cát Đông

Trường Đại học Y Dược TP. HCM

TS. Trần Thanh Mến

 Đại học Cần Thơ

PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Phạm Thành Hổ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

GS.TS Nguyễn Văn Thanh

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TS Hồ Văn Cừu

Trường Đại học Sài Gòn

TS Nguyễn Huy Hùng

Trường Đại học Sài Gòn

TS Nguyễn Hoàng Hiệp

Trường Đại học Sài Gòn

PGS.TS Ngô Thanh Phong

Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Thị Hồng Thương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Ngô Xuân Quảng

Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 PGS. TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến

Trường Đại học Sài Gòn

TS. Nguyễn Thị Gia Hằng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

GS.TS. Lưu Cẩm Lộc

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 TS. Nguyễn Hữu Lương

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 TS. Hoàng Tiến Cường

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 TS. Phạm Thị Dung

Viện Địa chất  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 TS.Khương Thế Hùng

Trường Đại học Mỏ Địa chất

TS. Bùi Thế Vinh

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

TS. Nguyễn Siêu Nhân

Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM

TS. Trần Ngọc Diễm My

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Ong Thanh Hải

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Lê Tín Thanh

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

TS. Đỗ Thị Mỹ Liên

Trường Đại học Sài Gòn

PGS.TS Phan Bách Thắng

Trung tâm Inomar, ĐHQG-HCM

TS Lê Thị Thúy Ái

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM

PGS.TS Lê Huyền Ái Thúy

Trường Đại học Mở TP. HCM

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Trường Đại học Y Dược TP. HCM

PGS.TS. Huuỳnh Trúc Phương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS. TS Lê Công Hảo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Hoàng Đức Tâm 

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

PGS.TS Hoàng Đức Huy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Trần Văn Xuân

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên


Viện Công nghệ Sinh học - Đại học Huế

TS. Trịnh Đăng Mậu

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

TS Trần Quốc Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Bùi Minh Trí

Trường Đại học Nông Lâm  TP. HCM

PGS.TS Trần Thiện Thanh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Cao Huy Thiện

Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Tiến Công

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

PGS.TS Trần Hoàng Phương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Nguyễn Anh Tiến

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

TS, Nguyễn Tuấn Lợi

Trường Đại học Duy Tân

PGS.TS Nguyễn Nhị Trự

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Trần Hoàng Hải

Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS Bùi Trang Việt

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Phạm Văn Việt

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Đăng Mão

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Công Tú

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS. Võ Nguyễn Thanh Thảo

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM

TS. Vũ Ngọc Nam

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Trần Hoàng Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Đào Văn Dương

 Trường Đại học Phenikaa

TS. Lê Quang Anh Tuấn

Trường Đại học Mở TP. HCM

 TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Viện Sinh học Nhiệt đới  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng

Trung tâm Đào tạo, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

TS. Võ Thị Nga

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM

TS. Nguyễn Hữu Hùng

Trưường Đại học Nguyễn Tất Thành

PGS.TS. Trần Văn Hiếu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Trần Trung Hiếu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Bùi Văn Lệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân

 Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi khí hậu, ĐHQG

PGS.TS. Đào Thanh Sơn 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TS. Lê Tín Thanh

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

PGS.TS. Trần Thiện Thanh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên

Viện Sinh học - Đại học Huế

TS. Trần Thị Anh Đào

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

TS Cao Phạm Thanh Tùng

Viện Công nghệ Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Hoàng Đức Tâm

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

TS Trần Văn Hùng

Trung Tâm Công nghệ Bức xạ -Viện Nghiên cứu Hạt nhân

TS. Dương Anh Tuấn

Viện nghiên cứu và công nghệ Phenikaa (PRATI)- Trường Đại học Phenikaa

PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Huỳnh Đại Phú

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TS Võ Nguyễn Đăng Khoa

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TS. Hà Thanh Tùng

Trường Đại học Đồng Tháp

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

Viện Tài nguyên Môi trường, ĐHQG-HCM

TS. Bùi Trọng Tú

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Hoàng Trang

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

TS. Đinh Anh Đức

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TS. Võ Nguyễn Đăng Khoa

Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Phan Tường Lộc

Viện Sinh học Nhiệt đới  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Lê Thị Thu Hằng

Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM

PGS. TS. Đào Nguyên Khôi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS Nguyễn An Sơn

Trường Đại học Đà Lạt