Science & Technology Development Journal: Natural Sciences https://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns <p><span class="" lang="en"><span title="Tạp chí đã được phát hành tại các thư viện của các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM, các Sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh thành trên cả nước và được Hội đồng học hàm Giáo sư Nhà nước đánh giá cao."><strong>Science &amp; Technology Development Journal:</strong> <strong>Natural Science</strong> <strong>(STDJNS)</strong> (<strong>2588-106X</strong>) is the official journal of Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam, published by Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam. STDNS has been developed and separated from section of <strong>Nature Sciences</strong> of <strong>Science &amp; Technology Development Journal</strong> (<strong>STDJ</strong>) (<strong>1859-0128</strong>). From 2017, this section became a dependent journal with title <strong>Science &amp; Technology Development Journal:</strong> <strong>Natural Science.&nbsp;</strong></span></span></p> <p><strong>Science and Technology Development Journal: Natural Sciences</strong> is a multiple discipline scientific journal covering from all fields of natural sciences including&nbsp; mathematics and computer science, chemistry, physics and engineering physics, biology and biotechnology, environment, geology, information technology, electronics and telecommunications, materials science and technology.</p> <p><span class="" lang="en"><span title="• Khoa học Trái đất và Môi trường"><span id="result_box" class="" lang="en">&nbsp;</span></span></span></p> en-US <p>Copyright The Author(s) 2018. This article is published with open access by Vietnam National University, Ho Chi Minh city, Vietnam. This article is distributed under the terms of the&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)</a> which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.&nbsp;</p> pvphuc@vnuhcm.edu.vn (Phuc Van Pham) stdj@vnuhcm.edu.vn (Support Team) Wed, 10 Jul 2024 03:41:06 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60