Open Access

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract

Vật liệu Zr- và Hf-MOF gần đây đang thu được nhiều sự quan tâm nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực làm sạch nước như loại bỏ các hợp chất hữu cơ độc hại trong phân bón, thuốc trừ sâu, và các ion kim loại. Ngoài ra, những MOF này là ứng viên trong nghiên cứu cảm biến sinh học do yếu tố ít độc, có tính chất đa dạng, diện tích bề mặt cao, tâm hoạt động và độ bền tốt. Vật liệu Zr-BDC và Hf-BDC được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt dung môi và phân tích bằng một số phương pháp như nhiễu xạ tia X dạng bột (P-XRD), nhiệt trọng lượng vi sai (TGA), và hấp phụ khí nitrogen 77 K. Kết quả phân tích cấu trúc và tính chất cho thấy hai vật liệu có độ tinh thể hóa cao, độ bền nhiệt trên 500 oC và diện tích bề mặt theo phương trình B.E.T từ 900 đến 1400 m2 g-1. Hai vật liệu MOF này cho thấy khả năng hấp phụ hợp chất indole với lượng tải trên 150 m2g-1 và hiệu suất tải trên 80%. Khả năng bắt giữ ion fluoride của hai vật liệu sau khi tải indole được chứng minh dựa trên cơ chế bật và tắt huỳnh quang của hợp chất tín hiệu indole. Hệ vật liệu mang indole cho thấy hiệu quả bắt giữ ion fluoride ở nồng độ 1000 ppm sau 120 phút. Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng của vật liệu xốp mang hợp chất tín hiệu indole trong chế tạo cảm biến bắt giữ ion fluoride trong nước và trong môi trường sinh học.Author's Affiliation
 • Thanh Ngoc Ha

  Google Scholar Pubmed

 • Uyen Thi Duc

  Google Scholar Pubmed

 • Ngoc Kim Pham

  Google Scholar Pubmed

 • Tan Le Hoang Doan

  Google Scholar Pubmed

 • Linh Ho Thuy Nguyen

  Email I'd for correspondance: nhtlinh@inomar.edu.vn
  Google Scholar Pubmed

Article Details

Issue: Vol 6 No 2 (2022): Vol 6, Issue 2, 2022: Under publishing
Page No.: In press
Published: May 24, 2022
Section: Original Research
DOI: https://doi.org/10.32508/stdjns.v6i2.1167

 Copyright Info

Creative Commons License

Copyright: The Authors. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0., which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding data


 How to Cite
Ha, T., Duc, U., Pham, N., Doan, T., & Nguyen, L. (2022). Zr- and Hf-based metal-organic frameworks (MOFs) have recently garnered much attention especially for water purification such as removal of toxic organic compounds in fertilizers, pesticides, and metal ions. Moreover, these MOFs are candidates for biosens. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, 6(2), In press. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v6i2.1167

 Cited byArticle level Metrics by Paperbuzz/Impactstory
Article level Metrics by Altmetrics

 Article Statistics
HTML = 31 times
Online first   = 12 times
Total   = 12 times